Link Begeleiding - Linda Klinkhamer

Welkom bij Link Begeleiding

Een kind met een ontwikkelingsstoornis is bijzonder en vereist een bijzondere aanpak. Ik kan u daarbij ondersteunen.

Het is mijn passie om weer rust te creëren in een gezin, een kind te zien stralen wanneer iets moeilijks is gelukt. Genieten van kleine successen. Werken aan het leren van nieuwe vaardigheden. Graag help ik u te zoeken naar een passende manier om problemen aan te pakken.

Link Begeleiding is een eenmansbedrijfje die begeleiding biedt aan kinderen met ADHD, ADD, ODD, klassiek autisme, PDD-NOS, MCDD, Asperger, gedragsproblemen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Doordat ik alleen werk, zijn er korte communicatielijnen, flexibiliteit, veel persoonlijk contact en zorg op maat.

Deze hulp wordt geboden in de vorm van begeleiding (thuis of op locatie), tijdelijk verblijf ofwel logeerweekenden/ vakantiekampen of gezinsbegeleiding. De diensten zijn bestemd voor de particuliere of PGB markt.

Linda Klinkhamer staat geregistreerd in het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers.

Voor meer informatie hierover: www.beroepsregister-bamw.nl