Diensten

Mijn aanbod bestaat uit verschillende diensten;

Individuele begeleiding jeugd (Jeugdwet of WLZ)

 • Ik kan mijn huiswerk plannen.
 • Ik kan mijn kamer zelfstandig opruimen.
 • Ik vind een passende vrijentijdsbesteding.
 • Ik verzorg mijn lichaam goed en hygiënisch.

Zelfredzaamheid vergroten is hierbij vaak het achterliggende doel. Soms zijn de doelen het hebben van een gezellige, ontspannen middag of het ontlasten van de overige gezinsleden. De begeleiding is vaak wekelijks en structureel.

Vakantie-, incidentele-, of weekendactiviteiten

Door middel van een ontspannen en recreatieve activiteiten wordt er gewerkt aan het (aan)leren van hobby’s, sociale contacten onderhouden, werken aan verkeersveiligheid, verveling tegen gaan, sociale vaardigheden uitbreien zelfvertrouwen vergroten en persoonlijke ontwikkeling. Bijkomend doel is het ontlasten van de thuisblijvers die vaak erg gebaat zijn bij de rust die ontstaat wanneer een zorgenkind even van huis is.

Logeeropvang (Tijdelijk Verblijf)

Een logeerweekend of -vakantie betekent voor u als ouders een adempauze. Even rust en tijd voor jezelf, je partner of de andere kinderen die soms aandacht tekort komen doordat het kind met een stoornis meer aandacht vraagt. Tegelijkertijd betekent het voor uw kind een weekend waar ze al ver van tevoren naar uitkijken! Leuke activiteiten staan op het programma, zoals zwemmen, bowlen, spelletjes, klimmen, waterfietsen, midgetgolfen, bioscoop, voetballen, knutselen, fietsen of karten. Het programma wordt in overleg gemaakt. Er is aandacht voor de kwaliteiten en beperkingen van een ieder, er wordt op die manier duidelijk wat je zelf en wat de ander moet leren. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een stukje zelfinzicht. Ieder kind mag zijn wie het is en we accepteren elkaar met onze kwaliteiten en leerpunten. We zijn tijdens het weekend bezig met het aanleren van sociale vaardigheden, het inzichtelijk maken van groepsprocessen en met zijn allen zorgen we voor een gezellige sfeer. Voor kinderen die dat nodig hebben worden middelen gebruikt om het weekend overzichtelijk te maken, zoals bijvoorbeeld picto’s.

Met een vast groepje kinderen logeer je bij bijvoorbeeld een huisje van Landal of Roompot en je hebt steeds dezelfde begeleiders. De logeerweekenden zijn elke maand of om de maand en is inclusief vervoer van en naar huis.

Gezinsbegeleiding

Als ouder loop je wel eens tegen problemen aan in de opvoeding, het is dan fijn om hier begeleiding bij te krijgen en dat we dan samen werken om het gedrag van uw kind om te buigen tot gewenst gedrag. Hier hebben niet alleen u, of uw kind wat aan, maar alle gezinsleden hebben hier baat bij. Er zijn bijvoorbeeld minder ruzies in huis en meer regels, wat duidelijkheid en dus rust geeft aan alle gezinsleden. Ook bij deze vorm van hulp wordt in de oriënterende bezoeken een plan van aanpak opgesteld met elkaar waar een ieder zich in kan vinden. Hierin staat haalbare en praktische doelen geformuleerd. Een voorbeeld van zo’n doel kan zijn;

 • Wij ouders staan meer op 1 lijn wat betreft de opvoeding.
 • Ik weet wat autisme inhoud en kan hier beter mee omgaan.
 • Ik kan mijn tijd beter verdelen tussen de kinderen.
 • Ik heb meer gezellige momenten met mijn kind.
 • Er zijn vaste huisregels, waar iedereen zich aan houdt.

Individuele begeleiding volwassenen (WMO)

Volwassen cliënten met een (verstandelijke) beperking, of psychische aandoening kunnen ook begeleiding krijgen van Link Begeleiding, hun partner en overige gezinsleden worden daarbij niet vergeten. Wij maken een zorgplan en geven de doelen een prioriteit. De client staat centraal en geeft zijn behoeftes aan. Vanuit een vertrouwensband, respect en openheid werken we aan doelen als;

 • Ik kan mijn financiën zelf beheren.
 • Ik zorg dat ik mezelf niet verwaarloos.
 • Ik verzorg mezelf.
 • Ik heb een dagstructuur.
 • Ik voel me minder eenzaam.
 • Ik plan en doseer mijn dagelijkse activiteiten.